CORONA-KRISE:                                    gratis Familljeberodung

Video-Consultatiounen!!                        Oder per Telephon!

NOLAUSCHTEREN, VERSTOEN, NEI PERSPEKTIVEN

Psychotherapeutesch Begleedung bei Problemer

  • vun der psychescher Gesondheet vun Kanner, Jugendlecher an Erwuessener
  • bei der Erzéiung, vun der Relatioun vun Elteren an Kand
  • am Koppels- an Famillje-Liewen
  • vun der Perséinlechkeet, Ängschten, Depressiounen, Phobien, ...
  • am Gefillsliewen, Bezéiungsproblemer, Trauer, Trennung, ...
  • am Beruffsliewen: burn-out, Belästegung .
  • am Senioren-Liewen

 

Supervisioun

 

Psychotherapie doheem

Op Ufro, kann d'Begleedung och bei Iech doheem ugebueden ginn.

 

Déirengestëtzten Therapie

Hond a Pärd  können ënnerstëtzend agesat gin.

 

Finanziell Bedeeligung durch

Office National de l'Enfance (ONE)

Verschidden Zuesatzversëcherungen

 

 

 

Kontakt

 

Cabinet de psychothérapie

Sylvie Braquet

15, rue du château

L-6922 BERG / BETZDORF

 

Fir een Rendez-vous:

sbraquet@pt.lu   oder    691 156155

 

 

 

CORONA

 

Wann et enk gëtt könnt et zu Konflikter an der Famill.

 

Iir den Colis Iech ze oft platzt, wann Där verzweifelt een Rôt braucht, d'Servicer iwwerlascht sin and privat Consultatiounen Där Iech net leeschten könnt: 

an der momentaner Situatioun könnt Där 

op eng Gratis-Konsultatioun iwwer Video zuegreifen

Bei Grund von Besuch:

CORONA KRISE: gratis Familienberatung

uklicken an eng Zeit aussichen.